The Pérolas Villas Resort

The Resort

Address

Lầu 5 - 203 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP.HCM.

Ho Chi Minh Office

Reservation

+84-336-410-077

Address

5th floor - 203 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, Dist 3, HCM City.